sitelogo

Een kijkje

Achter de schermen

De stichting

Het skûtsje is in bezit van Michiel Kalsbeek. Om het schip heen is in 1995 een stichting opgericht: “Stichting Skûtsje Raerder Roek”. Michiel Kalsbeek stelt het schip beschikbaar aan de stichting. De exploitatie van het skûtsje is in handen van Stichting Skûtsje Raerder Roek.

 

Onze vrijwilligers

Alles wat er rondom het skûtsje gedaan wordt, gebeurt op vrijwillige basis. Deze vrijwilligers samen zorgen ervoor dat alles reilt en zeilt om en op het skûtsje. Schipper en bemanning zetten zich in voor het onderhoud en voor de verhuur van het schip, zodat meegedaan kan worden met de wedstrijden en het schip in de vaart kan worden gehouden. Ook zijn er vrijwilligers die als extra bemanningsleden mee kunnen zeilen tijdens de verhuur en/of wedstrijden.

Tijdens de IFKS-week zijn er een aantal vrijwilligers, die onder leiding van Hans en Jurjen het eten en drinken verzorgen en de ligplaatsen bespreken. Daarnaast is er een speciale donateurscommissie die activiteiten organiseert voor donateurs en nieuwe donateurs werft.

Door de inzet van al deze vrijwilligers kan de stichting en daarmee het skûtsje blijven bestaan.

De donateurscommissie

De donateurscommissie bestaat uit Michiel Kalsbeek (voorzitter), Auke Spijksma (lid), Djoke Reitsma (penningmeester), Alphons Banus (lid) en Jurjen de Boer (secretaris).
De doelstelling van de donateurscommissie is het onderhouden van bestaande donateurs en het werven van nieuwe donateurs.
De commissie organiseert elk jaar activiteiten voor donateurs, onze businessclub en onze sponsoren, zoals een zeildag op skûtsje Raerder Roek.